Bij één op de vijf mensen gaat er in het ziekenhuis bijna iets mis…

Een op de vijf mensen die de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezochten maakte mee dat er (bijna) iets mis ging. Dit gebeurde dan vooral bij het stellen van een diagnose en het verstrekken van medicijnen.

Deze toch wel schokkende cijfers komen uit het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna achtduizend mensen.

Maar liefst 16% van de mensen bij wie het misging hebben blijvend lichamelijk letsel overgehouden. Het (bijna) misgaan komt volgens het onderzoek vooral door gebrekkige communicatie tussen zorgverleners en met de patiënt.

Fouten voorkomen

Daarbij deed het ziekenhuis of de kliniek waar de behandeling plaatsvond niet altijd iets als het (bijna) misging. In een kwart van de gevallen waarin het echt misging is geen actie ondernomen.

Maar ook patiënten deden zelf vaak niets als er iets niet goed ging. 48% van de groep bij wie er iets bijna mis ging, ondernam niets. Een kwart vroeg een gesprek met de zorgverlener aan. 13% diende een klacht of schadeclaim in nadat er iets was mis gegaan.

Leren van fouten

Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland zegt dat elke fout er een teveel is, maar dat ook veel goed gaat in de ziekenhuizen. “Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in veilige handen zijn in het ziekenhuis. Daarom is het goed dat we weten welke fouten er worden gemaakt. Daar kunnen we met elkaar van leren.”

Ze roept patiënten op altijd met de dokter of het ziekenhuis in gesprek te gaan als het (bijna) misging. “Het gaat er niet om dat we mensen in het verdomhoekje zetten, maar dat we leren van fouten. Alleen zo maken we de ziekenhuiszorg die in het algemeen goed is, nog beter.”

Deelnemers aan het onderzoek willen ook dat zorgverleners aangeven als iets fout is gegaan: “Als er iets fout gaat, geef het ook toe. Ook als iets niet bekend is, ook toegeven. De arts (…) gaf duidelijk aan dat ze mijn ziektebeeld niet kende maar dat ze zich zou inlezen, dat heeft ze ook gedaan en ook hulp gevraagd. Dit gaf mij een heel veilig gevoel.”

De Patiëntenfederatie concludeert dat de aandacht voor patiëntveiligheid toeneemt. Maar dat de communicatie tussen zorgverleners en met patiënten beter kan. Bovendien vinden patiënten het veilig als de zorgverlener de medische achtergrond van de patiënt kent, wat niet altijd het geval is.