Vertrouwen in koning Willem-Alexander bereikt historisch dieptepunt…

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander heeft een historisch dieptepunt bereikt.

Slechts 44% van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in het functioneren van de vorst. Dit betekend dat slechts een kleine meerderheid van 57% de monarchie nog steunt.

Een jaar eerder, op Koningsdag 2020, was de steun voor de monarchie als geheel nog 74%. En uit cijfers van voorgaande jaren blijkt dat het vertrouwen niet iets is dat snel herstelt.

Het helpt natuurlijk ook niet mee dat het koningspaar zich tijdens de coronaperiode niet heeft laten zien. En de keren dat ze wél in het nieuws kwamen, was dat bepaald niet in positieve zin.

Zo toonde zij geen respect, tijdens een bezoek aan een Oranjestraat, voor de coronaregels die elke burger op straffe van geldboetes moesten nakomen. Maar wat te denken van het sjoemelen met subsidies en de sluiting van een deel van Kroondomein Het Loo voor de jacht. En dan natuurlijk ook nog de vakantie naar Griekenland terwijl de natie in grote onzekerheid verkeerde.

Inmiddels loopt er een rechtszaak die is aangespannen door Republiek (voorheen: Republikeins Genootschap), de grootste pro-republiek beweging van Nederland. Zij willen de monarchie afschaffen en vervangen door een parlementaire republiek.

En zoals uit de cijfers van IPSOS blijkt lijken ze met deze boodschap steeds meer mensen te bereiken.