Vijftigplussers steeds vaker singel…

Vijftigplusser kiezen er steeds vaker voor om vrijgezel te blijven. We hebben elkaar op deze leeftijd immers niet meer zozeer nodig, maar eerder lief. Voor veel vijftigplussers geldt dat ze vaak al één of meerdere partners hebben gehad en langere tijd hebben samengewoond. Ze zijn nu vaak gescheiden of weduwe.

Vrouwen van boven de 50 blijken vaker single te zijn dan mannen in deze leeftijdscategorie. Vooral de doelgroep boven de 65 blijft liever alleen. Het blijkt dat hoe ouder de singles zijn, hoe vaker zij geen relatie meer willen.

Op latere leeftijd willen vooral vrouwen geen vaste partner meer. Van de single vrouwen van 50-64 jaar wil bijna 40 procent definitief geen relatie meer, tegenover een kwart van de single mannen van die leeftijd. Van de 65-79-jarige alleenstaande vrouwen wil zelfs bijna 70 procent niet meer aan de man.

Volgens cijfers van het CBS zijn jongeren veel flexibeler. Die willen nog kinderen, een huis kopen en vinden het zogenaamde delen veel belangrijker. Tussen 30 en 49 jaar schommelt het aandeel singles nog rond de 20% procent en zijn er iets meer single mannen.