We zijn met teveel mensen op de aarde…

Rond het onderwerp overbevolking bestaan veel misverstanden. Fons Jena wil met een nieuw boek deze misverstanden wegnemen.

Met zijn boek “We zijn met teveel” geeft hij een overzicht van de actuele wetenschap van overbevolking, de verhouding van het aantal mensen met welvaart, en belicht vragen rond consumptie en beschikbare grondstoffen.

Wat zijn de huidige prognoses van bevolkingsgroei? Wat zijn de risico’s? Hoe kan je zonder dwang bereiken dat het aantal mensen minder wordt? Welke misverstanden rond overbevolking verhinderen dat bevolkingskrimp onderdeel wordt van politiek beleid?

Het boek wijst op de vele voordelen van een wereld met minder mensen. Minder mensen is volgens de auteur Fons Jena namelijk één van de meest effectieve oplossingen voor de klimaatcrisis .

Het boek is een pleidooi voor een wereld die meer in balans en meer ‘herbergzaam’ is voor mens en natuur.

De auteur van het boek werkt in het dagelijks leven als milieuambtenaar en is oprichter en voorzitter van MinderMensen vzw, een vereniging die als doel heeft het thema van overbevolking op de sociale en politieke agenda te plaatsen in Nederland en Vlaanderen.